🚩กิมจิ(Kimchi)

🚩กิมจิ(Kimchi)

ขนสั้น เพศผู้ สีช็อคแทน มีคิ้ว หน้าหล่อ ตัวจิ๋วริ๋ว

smooth coat choc-tan color with tiny size. he's so handsome with his eyebrow .

22,000 บาท

<< Slide >>


<< Back